Kontakt

Název sdružení je:
-          V českém jazyce: Česko-indonéská obchodní a turistická komora
-          v jazyce indonéském: „ Kamar dagang  Ceko – Indonesia“.
-          v jazyce anglickém:  „Czech-Indonesian Chamber of Commerce and Tourism “

Adresa CZ : Masarykova 974, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika.

Mailová adresa : info@relaxbali.cz

Kontakty :

CZ Jindřich Soukal +420 608 925 000    CZ Linda Frolíková +420 602 610 853

INDONESIA  PHDr Michaela Vlášková  nebo    Ari Astiasari     +62 811 39 39 733