Naše cíle

Rozvoj kulturní spolupráce mezi ČR a Indonéskou republikou.

 • pořádání společných kulturně společenských akcí
 • asistence při podpoře turismu se zaměřením na podporu vzájemného poznávání kultur

Podpora vzájemného vědeckého rozvoje a spolupráce

 • na univerzitní úrovni
 • na úrovni vědecko-technických parků

Obstarávání a poskytování informací o

 • obchodních příležitostech,
 • zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů
 • kulturních specifikách regionů

Pomoc při získávání obchodních kontaktů

 • zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod..
 • asistence při účastech na veletrzích pro import i export, včetně komplexních informací o těchto akcích

Podpora vzájemných obchodních styků

 • pořádání akcí k propagaci Indonéské republiky v České republice a naopak,
 • podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné  spolupráce.